životopis

Andrea Mottlová ( Vavrušová ) je klavíristka s bouřlivým temperamentem a ďábelským repertoárem. Je laureátkou soutěží, vyhledávanou komorní hráčkou a korepetitorkou. V současné době se věnuje činnosti koncertní a pedagogické. Ve svém repertoáru se věnuje stěžejním dílům autorů 20.století jako např. Dmitrij Šostakovič, Sergej Prokofjev, Igor Stravinskij, a virtuózním transkripcím světových pianistů. Je dosud první a jedinou českou interpretkou Tureckého pochodu v úpravě Arcadi Volodose. Díky svému potenciálu nachází motivaci v hudbě současných skladatelů, se kterými často spolupracuje.

Studia na pražské Akademii múzických umění ve třídě Martina Kasíka a Františka Malého úspěšně završila klavírním koncertem „Totentanz“ od Ference Liszta za doprovodu orchestru AKS spolu s dirigentem Markem Šedivým. Zároveň obdržela cenu děkana HAMU za výborné studijní výsledky a za úspěšnou reprezentaci fakulty doma i v zahraničí. Rovněž absolvovala roční stáž ve Vídni u A.Kouyoumdjiana na Universität für Musik und Darstellende kunst Wien a nadále se pravidelně účastní jeho masterclassů, a dalších mistrovských kurzů u velikánů jako například Gottlieb Wallisch, Peter Donohoe, Andrei Gavrilov, Lilya Zilberstein, Jose Ramon Mendez, nebo Julian Martin a Robert McDonald z Juilliard School of Music v New Yorku.

Jedním z největších úspěchů byl absolventský koncert s Českou filharmonií, kterým zakončila svá studia na Pražské konzervatoři u Emila Leichnera a Michala Rezka. Pod taktovkou Ondřeje Kukala zazněl klavírní koncert Des dur Sergeje Prokofjeva. Několikrát byla pozvána k sólovému vystoupení s doprovodem orchestru, např. se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské lázně, s Moravskou filharmonií Olomouc nebo s Vojenskou posádkou hudbou Olomouc, ve spolupráci s dirigenty Vladimírem Válkem, Petrem Vronským, Gustavem Foretem.

Andrea má za sebou stovky koncertů sólové i komorní hry po celé České republice i v zahraničí – Belgie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Litva, Bělorusko, Slovensko, Řecko, Švédsko. Mezi její největší soutěžní úspěchy patří 1. cena a titul absolutního vítěze na Soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií, vítězství soutěže Yamaha, 3. cena na soutěži B. Martinů, 1. cena na soutěži Prague Junior Note a 1. cena s titulem absolutních vítězů ve složení klavírního tria na soutěži komorních souborů C. D. Dittersdorfa ve Vidnavě. Za prvotřídní hudební základy vděčí vynikající pedagožce Ludmile Uhlířové, u které studovala na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.

Komorní hře se Andrea věnuje již od dětství. Spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších českých hornistů Radkem Baborákem a jeho ženou violoncellistkou Hanou Baborákovou v Triu Jadin. Je zakládající členkou Páleníčkova klavírního tria, které je držitelem titulu laureáta na soutěži B.Martinů v Praze a které pravidelně sklízí koncertní úspěchy na největším skandinávském festivalu Aurora Chamber Music ve Švédsku.

Andrea Vavrušová vystupuje i s jinými významnými sólisty a aktivními tělesy, např. Czech Brass nebo J. J. Big Band. Aktivně se též věnuje korepeticím operních zpěváků ( Operní workshop Dagmar Livorové a Jaromíra Brucha na Slovensku ). Na kontě má také klavírní doprovod několika dětských oper ( např. opera Brundibár pod vedením Zdeny a Václava Fléglových ).

Velmi milou kuriozitou Andrey Vavrušové byla spolupráce s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem při natáčení jeho posledního filmu ,, Donšajni“, kde ztvárnila postavu veselé a hladové pianistky.

english